Deltagende sites

Forsøget udføres på anæstesiologiske og ortopædkirurgiske afdelinger på følgende matrikler:

Næstved Sygehus

Sjællands Universitetshospital, Køge

Bispebjerg Hospital

Gentofte Hospital

Odense Universitetshospital (inkl. Svendborg)

Nordsjællands Hospital, Hillerød

RECIPE©2020