top of page

RECIPE

Paracetamol, ibuprofen og dexamethason i forskellige kombinationer til behandling af smerter efter hofteoperation

Et randomiseret og placebo-kontrolleret multicenterforsøg

BN-MJ515_NEWHIP_H_20160201111057_edited.

Effect of Combinations of Paracetamol, Ibuprofen, and Dexamethasone on Patient-Controlled Morphine Consumption in the First 24 Hours After Total Hip Arthroplasty

The RECIPE Randomized Clinical Trial

Anchor 1

Kontakt

Læge, ph.d.-studerende

Joakim Steiness

E-mail: joast@regionsjaelland.dk

RECIPE er et investigator-initieret klinisk forsøg, der har modtaget uafhængig støtte fra Novo Nordisk Fonden og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuses Forksningspulje

download.jfif

7 hurtige om RECIPE

Hvor?

Anæstesiologiske (narkose) og ortopædkirurgiske afdelinger på 9 danske hospitaler i 3 forskellige regioner

Hvornår?

Forsøget startes i februar 2020 og forventes afsluttet ved udgangen af 2023

Hvad?

Studiet sammenligner den smertestillende effekt af velkendte præparater: De basale håndkøbspræparater paracetamol og ibuprofen, samt binyrebarkhormonet dexamethason. Dette i patienter, der har fået indsat en kunstig hofte

Hvorfor?

Optimering af smertebehandling er central for det samlede resultat qua bl.a. hurtigere genoptagelse af fødeindtag og mobilisering. Derudover er det vigtigt at begrænse forbruget af opioider (fx morfin, tramadol, oxycodon), da disse stoffer er forbundet med en række uhensigtsmæssige bivirkninger

Hvem?

1060 patienter, der skal have indsat en kunstig hofte

Hvordan?

Patienter​ fordeles tilfældigt i én af 4 grupper. Hver gruppe får 1 ud af 4 forudbestemte kombinationer af de 3 præparater i det første døgn efter operationen. I dette døgn vil vi undersøge morfin-forbruget for hver patient samt smerter, både i hvile og ved bevægelse, for den enkelte. Ingen ved, hvilken gruppe patienterne er havnet i, før forsøget er helt overstået. Alle patienter får en basal smertestillende behandling samt mulighed for at yderligere smertelindring ved behov. Forsøget har ingen indflydelse på patientens operation, og patienten skal ikke indlægges i længere tid 

Mening?

Ved systematisk at undersøge kombinationer af disse tre præparater, kommer vi til at bidrage med ny og brugbar viden. Forsøget er med over 1000 patienter et af de allerstørste inden for området på verdensplan, og vi efterstræber at bidrage til udformningen af den optimale smertebehandling efter operation

Color logo - no background.png
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
bottom of page